PIOTR WITEK: ANDRZEJ WAJDA JAKO HISTORYK

21 września | 15:30 - 16:30
PIOTR WITEK: ANDRZEJ WAJDA JAKO HISTORYK

Metodologiczne studium z historii wizualnej. Książka Piotra Witka stanowi niewątpliwie nowe i z całą pewnością znaczące osiągnięcie w ramach subdyscypliny, którą jest historia wizualna. Lubelski historyk z wielką skrupulatnością podchodzi do obranego tematu. Nie zadowala się powierzchownymi opisami, przywoływaniem modnych w tym momencie nazwisk uczonych. Pracuje w sposób poważny i solidny. Jego monografia jest bardzo głębokim studium historycznego aspektu twórczości Wajdy, przeprowadzonym za pomocą starannie dobranych narzędzi badawczych, użytych świadomie, chciałoby się powiedzieć niekiedy – z chirurgiczną precyzją. Na lekturę dzieła Piotra Witka trzeba zarezerwować sobie dużo czasu, a także zdobyć się na nieustanną uwagę. Jednakże trud się opłaci, książka ta bowiem rozwija czytelnika.

Z recenzji dr hab. Doroty Skotarczak

Spotkanie z autorem podczas 42. FPFF poprowadzi Michał Oleszczyk
                 logo-wydawnictwa-UMCS.jpg