Programy operacyjne PISF na rok 2020 i strategia na lata 2020-2023

19 września | 11:00 - 13:30

Panel poświęcony będzie kondycji rodzimej kinematografii oraz narzędziom instytucjonalnej regulacji branży filmowej. Eksperci podejmą debatę na temat wyzwań polskiej kinematografii i roli PISFu w kształtowaniu rynku. Omówiona zostanie kwestia szans i zagrożeń dla rynku filmowego w Polsce oraz tego jak rokują one na przyszłość. Przedstawimy również założenia Programów Operacyjnych na rok 2020.

Goście: Radosław Śmigulski (Dyrektor PISF), Małgorzata Szczepkowska-Kalemba (Kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych, PISF), Monika Piętas-Kurek (Kierownik Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji, PISF), Maria Gradowska-Tomow (Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, PISF), Marta Galińska (Radca prawny, PISF)

Wstęp jest bezpłatny, wyłącznie za okazaniem akredytacji festiwalowej.