Promocja książki pod redakcją Stanisława Zawiślińskiego i Krystyny Zamysłowskiej „Kieślowski po latach. W zwierciadle opinii i wspomnień”

21 września | 14:00 - 15:00
Promocja książki pod redakcją Stanisława Zawiślińskiego i Krystyny Zamysłowskiej „Kieślowski po latach. W zwierciadle opinii i wspomnień”

„Kieślowski po latach. W zwierciadle opinii i wspomnień” to publikacja towarzysząca przypadającym w roku 2016 obchodom 20. rocznicy śmierci i 75. urodzin Krzysztofa Kieślowskiego (1941-1996).

Życie i twórczość wybitnego reżysera wciąż budzi szerokie zainteresowanie w Polsce i na świecie. Zaciekawia i inspiruje. Dowodem na to są organizowane w wielu krajach retrospektywy jego twórczości, nowe publikacje i filmy oraz coraz liczniejsze nawiązania do jego dzieł. Piśmiennictwo na temat Kieślowskiego także rozrasta się; powstają kolejne prace monograficzne, doktorskie (nie tylko filmoznawcze), nieustannie odbywają się ciekawe dyskusje i debaty.

W publikacji „Kieślowski po latach” jej redaktorzy – Stanisław Zawiśliński i Krystyna Zamysłowska – pragną przedstawić wybór wspomnień, poglądów i opinii o Kieślowskim oraz recepcji jego twórczości, które pojawiły się na przestrzeni 20 lat od śmierci reżysera w mediach krajowych i zagranicznych, publikacjach festiwalowych, na sympozjach.

W książce znalazł się także blok artykułów „Odkryte po latach” – o nieznanych dotąd fragmentach życia Krzysztofa Kieślowskiego – m.in. jego dzieciństwie i niezrealizowanych projektach filmowych. W rozdziale „Wędrując z Kieślowskim” zostały przedstawione najważniejsze wystawy, retrospektywy, sympozja, przeglądy twórczości reżysera.

Zaprezentowane materiały – w większości szerzej nieznane, niekiedy po raz pierwszy publikowane – tworzą nowy, pośmiertny wizerunek Krzysztofa Kieślowskiego. Wizerunek wzbogacony o liczne materiały ikonograficzne – archiwalne zdjęcia, plakaty przeglądów, sympozjów i retrospektyw, okładki książek i albumów poświęconych reżyserowi (z lat 1996-2016).

PisfPol_beztla (1).jpg       forum sfp.png

kinopolska BIG.jpg        kinoart.png
muzeum.png

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Partnerami Głównymi są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Telewizja Kino Polska oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Wydawca: Stowarzyszenie Filmowe Kinoart.