REGULACJE RYNKU PRACY W BRANŻY FILMOWEJ

15 września | 10:15 - 13:40

sala Omega, hotel Mercure Gdynia

REGULACJE RYNKU PRACY W BRANŻY FILMOWEJ

W ostatnich latach coraz częściej i wyraźniej poruszane są tematy warunków pracy w sektorze audiowizualnym. Pojawiły się postulaty wprowadzenia 11 godzinnego dnia pracy, powołano nowe związki zawodowe, powstają kolejne gildie twórców, a środowisko mocno dąży do samoregulacji. Na FPFF w Gdyni obecni są przedstawiciele wszystkich najważniejszych pionów produkcyjnych, dlatego też Festiwal jest naturalnym miejscem do działań lobbingowych i kontynuowania rozmów na temat koniecznych do wypracowania zmian. 

Podczas dyskusji nazwane zostaną problemy, których rozwiązanie mają przynieść proponowane zmiany, omówione będą możliwe do implementacji rozwiązania, w tym dobre praktyki z innych rynków europejskich, stworzona zostanie lista postulatów oraz celów do osiągnięcia w perspektywie rocznej i pięcioletniej. 

Dyskutowane będą między innymi niezbędne zmiany w pracy na planie filmowym w kontekście macierzyństwa i tacierzyństwa oraz regulacje warunków pracy w branży filmowej. Zaprezentowane też zostaną efekty pracy koalicji organizacji filmowych w sprawie zaleceń realizacji scen intymnych dla polskich planów filmowych. 

PARTNERZY WYDARZENIA: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polska Gildia Producentów, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców, Gildia Reżyserów Polskich, Związek Zawodowy Filmowców, Gildia Polskich Reżyserów

PROGRAM:

10.15 – 11.15 | Rodzicielstwo w branży filmowej.

Paneliści: Anna Maliszewska, Barbara Białowąs, Hanna Margolis, Kuba Kosma, Radosław Śmigulski, Kamila Morgisz, Witold Płóciennik

11.15 – 11.30 | Przerwa kawowa

11.30 – 13.00 | Regulacje czasu pracy w branży filmowej.

Paneliści: Witold Płóciennik, Dorota Roqueplo, Stanisław Zaborowski, Natalia Grzegorzek, Kuba Kosma, Jan P. Matuszyński, Kamil Przełęcki

13.00 – 13.30 | Prezentacja „Zaleceń realizacji scen intymnych dla polskich planów filmowych” opracowanych przez Koalicję organizacji filmowych.

Prezentuje Katarzyna Szustow, Paulina Krajnik, Maks Rogacki

13.30 – 13.40 | Prezentacja wstępnych wyników raportu autorstwa Box Office Lab pt. „Równe Szanse”, dotyczącego ról kobiet w polskim kin

Prezentuje Izabela Kiszka-Hoflik