Spotkania wokół książek na 47. FPFF

Spotkania wokół książek na 47. FPFF

Na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się aż kilkanaście spotkań wokół książek! Zapraszamy na rozmowy z autorami i autorkami oraz redaktorami następujących tytułów:

 

WTOREK, 13.09. | GALERIA GDYŃSKIEGO CENTRUM FILMOWEGO

 

14:00

 

Anna Michalska i Jakub Wiewiórski, Nakręcone w Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi, 2022 Autorzy przedstawiają sto pięćdziesiąt trzy filmy fabularne nakręcone w Łodzi. Opisują kulisy ich powstawania, lokacje, odbiór wśród widzów i krytyków oraz rozmaite łódzkie konteksty. Dzięki rozmowom z reżyserami, scenografami, operatorami, aktorami i producentami, a także ze szczęśliwcami spoza branży, którym udało się wejść na plan, odkrywają wiele ciekawostek dotąd nieznanych i zabierają Czytelnika w filmową podróż.

Spotkanie autorskie z Anną Michalską i Jakubem Wiewiórskim.

Prowadzący: Jerzy Rados

 

17:00

 

Wojciech Marczewski, Damian Jankowski, Świat przyspiesza, a ja zwalniam, Więź, 2022

Wojciech Marczewski, twórca filmów Zmory, Dreszcze i Ucieczka z kina Wolność, to jeden z najważniejszych reżyserów w historii polskiego kina. Jakie są źródła jego artystycznej wrażliwości? Co go obecnie pochłania? Czy możemy jeszcze liczyć – po dwudziestu latach milczenia – na jego nowe dzieło? Wielki artysta kina w rozmowie z Damianem Jankowskim odpowiada na pytania o poczucie artystycznego spełnienia, o szczęście, przemijanie i smak życia.

Spotkanie autorskie z Damianem Jankowskim i Wojciechem Marczewskim.

Prowadzący: Paweł Sitkiewicz

 

ŚRODA, 14.09. | GALERIA GDYŃSKIEGO CENTRUM FILMOWEGO

 

10:00

 

Nakładem wydawnictwa Szkoły Filmowej w Łodzi ukazała się książka Film polski współcześnie: od głównego nurtu do eksperymentu pod redakcją Marty Giec i Artura Majera. Autorzy publikacji pomagają odkryć czytelnikowi zjawisko dynamiczne i różnorodne, znajdujące się in statu nascendi, nieustannie zmieniające granice i formy, wymykające się dotychczasowym opisom i kategoriom. Pokazują tytułowe zagadnienie z różnych perspektyw, a mozaika kompetentnie opracowanych tematów tworzy całość nieoczywistą, stanowiącą zarazem zachętę do dalszych studiów nad szeroko rozumianym polskim filmem i prowokującą do zadawania pytań, co tak naprawdę to pojęcie dzisiaj oznacza.

Spotkanie z autorami: Martą Giec, Arturem Majerem oraz Hanną Margolis.

Prowadzący: Paweł Sitkiewicz.

 

12:00

 

Agata Tecl-Szubert, W stronę niemożliwego. Zespół Filmowy „Silesia” 1972–1983, Silesia Film, 2022 Obszerna, bogata w unikatowe materiały archiwalne historia wyjątkowego zjawiska na mapie polskiej kinematografii. Istniejąca od 1972 roku w Katowicach „Silesia” była pierwszym i jedynym wówczas działającym lokalnie zespołem filmowym. Powstała z inicjatywy Kazimierza Kutza, a rozwinęła swój produkcyjny potencjał dzięki zabiegom Ernesta Brylla. Pozwoliła zadebiutować Andrzejowi Barańskiemu, Grzegorzowi Królikiewiczowi czy Wojciechowi Wiszniewskiemu.

Spotkanie autorskie z Agatą Telc-Szubert.

Prowadzący:  Maciej Gil

 

CZWARTEK, 15.09 | GALERIA GDYŃSKIEGO CENTRUM FILMOWEGO

 

15:00

 

Kino w cieniu kryzysu. Studia i szkice o polskiej kinematografii pierwszej połowy lat 80., red. Piotr Kurpiewski, Piotr Zwierzchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022

Książka zawiera kilkanaście tekstów uznanych badaczek i badaczy polskiej kinematografii, którzy w swych rozważaniach skupili się na namyśle nad specyfiką rodzimej X Muzy w schyłkowej fazie istnienia Polski Ludowej. Redaktorom tomu przyświecała chęć wywołania dyskusji nad latami osiemdziesiątymi w polskim kinie z racji swoistego pomijania tamtego okresu we współczesnych badaniach filmoznawczych.

Spotkanie autorskie z Piotrem Kurpiewskim.

 

17:00

 

Miłosz Stelmach, Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 Celem książki jest przyjrzenie się wycinkowi rodzimej kinematografii, jaki stanowi powojenne kino autorskie, jako części bogatego kontynentu, którego jednym z najistotniejszych wymiarów był filmowy modernizm. Tropi ona kształtowanie się modernistycznego dyskursu, instytucji i poetyki zarówno w międzynarodowym, jak i lokalnym kontekście, a także kolejne przejawy i konsekwencje estetyczne oraz filozoficzne funkcjonowania tego paradygmatu w polskim kinie. Szczególny nacisk położony został na późną fazę modernizmu, której istnienie datuje się na lata siedemdziesiąte oraz (w mniejszym natężeniu) dekadę następną.

Spotkanie autorskie z Miłoszem Stelmachem.

Prowadzący: Paweł Sitkiewicz.

 

CZWARTEK, 15.09. | SALA KAMERALNA

 

14:00

 

HOFFMAN DOKUMENTALISTA. WFDiF, 2022

Zbiór filmów dokumentalnych Jerzego Hoffmana, zrealizowanych w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. Dla upamiętnienia dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin reżysera zostały one cyfrowo zrekonstruowane po prawie siedemdziesięciu latach w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, by służyć kolejnym pokoleniom. Dodatkowo na DVD znajduje się wywiad z Jerzym Hoffmanem, przeprowadzony specjalnie z okazji jubileuszu twórcy.

Spotkanie prowadzi Ania Wróblewska.

 

 

PIĄTEK, 16.09. | GALERIA GDYŃSKIEGO CENTRUM FILMOWEGO

 

11:00

 

Michał J. Zabłocki, Kompendium produkcji filmu fabularnego. Ekipa filmowa: przedmiot umowy i zakres obowiązków oraz słownik terminologii. Tom 5, Cineo Publishing, 2022

Kompleksowa pozycja dla studentów i młodych filmowców, producentów, kierowników produkcji, pozwalająca na rozpoznanie zagadnień związanych z ekipą filmową, zakresami obowiązków i zapisami w umowach, a także słownik terminów filmowych z wielu obszarów (technika, scenografia, produkcja, postprodukcja itp.). Obszerne opracowanie bardzo praktycznej wiedzy spisanej przez znakomitego filmowca, fachowca i wykładowcę szkół filmowych. 

Spotkanie autorskie z Michałem J. Zabłockim.

Prowadzący: Michał Oleszczyk.

 

16:00

 

Paweł Biliński, Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021

Pierwsza monografia traktująca o tropach autotematycznych w polskim kinie. Autor odnosi się do najważniejszych teoretycznych oraz historycznofilmowych ustaleń, a także śledzi rozwój refleksywnych motywów w filmach fabularnych, wyodrębniając najważniejsze tematycznogatunkowe dominanty tego typu audiowizualnych utworów. Przez pryzmat autotematyzmu zostają odczytane nie tylko dzieła powszechnie doceniane, ale też zapomniane lub uznane za nieudane.

Spotkanie autorskie z Pawłem Bilińskim.

Prowadzący: Piotr Kurpiewski.

 

17:00

 

Magda Miśka-Jackowska, Kilar, seria „Małe monografie”, PWM, 2022

Wojciech Kilar „uruchamiał w innych poczucie, że mają do czynienia z kimś lub czymś znajomym” – stwierdza Magda Miśka-Jackowska. Pisana ze szczerą sympatią, pełna uroku opowieść o losach kompozytora, jego wspaniałej osobowości, dowcipie, codzienności i oszałamiającej karierze, a także o fenomenie jego ciągłej obecności – to lektura dla każdego, do przeczytania „na jednym oddechu”.

Spotkanie autorskie z Magdą Miśka-Jackowską

Prowadzący: Michał Oleszczyk