Spotkanie z twórcami filmu „Amatorzy”

10 grudnia | 17:00 - 18:00
Spotkanie z twórcami filmu „Amatorzy”