Spotkanie z twórcami filmu „Zabij to i wyjedź z tego miasta”

12 grudnia | 17:00 - 18:00
Spotkanie z twórcami filmu „Zabij to i wyjedź z tego miasta”