Zaproszenie do ogólnopolskiego badania sektora filmowego branży audiowizualnej

Zaproszenie do ogólnopolskiego badania   sektora filmowego branży audiowizualnej

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży filmowej do wzięcia udziału w badaniu zawodów filmowych, które prowadzi firma Ecorys dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dzięki Wam dowiemy się więcej o rynku pracy w branży filmowej. Z góry dziękujemy!

W ramach współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej międzynarodowa firma ECORYS Polska od lipca bieżącego roku realizuje ogólnopolskie badanie podaży i popytu na kompetencje oraz kwalifikacje sektora filmowego branży audiowizualnej, które wkroczyło właśnie w ostatnią fazę. Uzyskane w trakcie badania odpowiedzi pozwolą opracować katalog ogólnych i specjalistycznych kompetencji oraz kwalifikacji potrzebnych w wybranych sektorach branży audiowizualnej, mający ułatwić podjęcie działań nakierowanych na modyfikację lub poszerzenie oferty szkoleniowo-edukacyjnej, w celu lepszego jej dostosowania do potrzeb pracodawców działających w branży.

Organizatorzy badania dziękują każdemu z ponad 100 twórców, członków ekip filmowych i innym specjalistom związanym z polskim rynkiem audiowizualnym, którzy do tej pory udzielili nam obszernych, wartościowych wywiadów. Aktualnie gorąco zapraszamy przedstawicieli branży do wzięcia udziału w krótkim badaniu ankietowym.

Dla każdego zawodu/ specjalności objętej badaniem przygotowano specjalną ankietę. Aby wypełnić ankietę, wystarczy wejść na stronę badania: www.ecorys.pl/badaniepisf i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut, zaś badanie jest anonimowe.

Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu!