Zespół Selekcyjny 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni!

Zespół Selekcyjny 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni!

Zespół Selekcyjny 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni wyłoniony został drogą głosowania przez członków Rady Programowej z uwzględnieniem zasad regulaminu Rady Programowej i zasad wyboru Zespołu Selekcyjnego.

Skład Zespołu Selekcyjnego: 

  • Witold Adamek
  • Leszek Dawid
  • Wojciech Lepianka
  • Juliusz Machulski
  • Janusz Zaorski

Zadania Zespołu zostały ujęte w paragrafie 7. regulaminu Festiwalu: Dyrektor Artystyczny w porozumieniu z Zespołem Selekcyjnym proponuje listę filmów do Konkursu Głównego i Konkursu Inne Spojrzenie .

Ostateczną decyzję w sprawie filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego, Konkursu Inne Spojrzenie, Konkursu Młodego Kina, Konkursu Fabularnych Filmów Krótkometrażowych podejmuje Komitet Organizacyjny. Decyzje w tych sprawach podejmowane są na zasadzie konsensusu, a jeśli to niemożliwe, zapadają większością głosów.

40. Festiwal Filmowy w Gdyni odbędzie się w dniach 14-19 września 2015 roku

Organizatorzy imprezy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdynia.
Współorganizatorzy: Telewizja Polska S.A., HBO Polska.