Zespół Selekcyjny 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni

Zespół Selekcyjny 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni

W wyniku głosowania na posiedzeniu Rady Programowej 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni, przeprowadzonego w dniu 9 marca 2016 roku, w skład Zespołu Selekcyjnego Festiwalu wchodzą:

Witold Adamek
Kinga Dębska
Jerzy Kapuściński
Katarzyna Klimkiewicz
Andrzej Wojciechowski.

Zespół Selekcyjny składa się z trzech do pięciu osób wyłonionych spośród członków Rady Programowej Festiwalu. Zespół Selekcyjny obraduje samodzielnie i przedstawia listę maksymalnie 20 tytułów rekomendowanych przez siebie do Konkursu Głównego. Jest to tak zwana Pula Zespołu Selekcyjnego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu (obecnie Michał Oleszczyk) proponuje pięć tytułów (tzw. Pula Dyrektora Artystycznego). Pule Zespołu oraz Dyrektora Artystycznego są następnie przedkładane Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu. Decyzję o wyborze filmów do Konkursu Głównego podejmuje Komitet Organizacyjny. W posiedzeniu Komitetu bierze udział Dyrektor Artystyczny i jeden wybrany członek Zespołu Selekcyjnego. Zespół Selekcyjny może również przedstawić swoje propozycje jurorów Konkursu Głównego, które następnie będą rozpatrywane przez Komitet Organizacyjny.

Dyrektor Artystyczny samodzielnie proponuje listę filmów do Konkursu Inne Spojrzenie, Konkursu Młodego Kina oraz Konkursu Fabularnych Filmów Krótkometrażowych. Również i ten wybór musi zostać zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny.

Zgodnie ze zmienionym paragrafem 8. regulaminu FFG, w Konkursie Głównym nie może się znaleźć więcej niż 16 tytułów.

Szczegóły pracy Zespołu oraz tryb selekcji filmów określa Regulamin, dostępny na www.festiwalgdynia.pl.

41. Festiwal Filmowy w Gdyni odbędzie się w dniach 19-24 września 2016 roku. Na stronie Festiwalu jest już dostępny harmonogram najważniejszych punktów przygotowań imprezy. Zapraszamy!