Zespół Selekcyjny i Zespół Kwalifikacyjny 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Zespół Selekcyjny i Zespół Kwalifikacyjny 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Znamy już skład Zespołu Selekcyjnego 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który będzie rekomendował filmy do udziału w Konkursie Głównym oraz Konkursie Inne Spojrzenie. Osobny Zespół Kwalifikacyjny wybierze filmy, które wezmą udział w Konkursie Filmów Krótkometrażowych.

W skład Zespołu Selekcyjnego, który dokona rekomendacji filmów do Konkursu Głównego i Konkursu Inne Spojrzenie wchodzą twórcy filmowi: Leszek Dawid, Piotr Dumała, Arkadiusz Gołębiewski, Jacek Petrycki, Maciej Pieprzyca i Agnieszka Smoczyńska.

Filmy do Konkursu Filmów Krótkometrażowych wybierze natomiast Zespół Kwalifikacyjny, w skład którego wchodzą: Maciej Dominiak (koordynator Konkursu Filmów Krótkometrażowych), Julia Ruszkiewicz (przedstawicielka Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich) i Anna Wróblewska (rzecznik prasowy FPFF).

Skład obu Zespołów zatwierdził Komitet Organizacyjny na posiedzeniu 9 maja 2017 roku. Szczegółowe zasady selekcji filmów do wszystkich konkursów na FPFF określa Regulamin, dostępny na stronie www.festiwalgdynia.pl w zakładce „Branża”.

Przypomnijmy, że zgłoszenia filmów do udziału w Konkursie Głównym oraz w Konkursie Inne Spojrzenie są przyjmowane do 31 maja 2017 roku. Natomiast termin zgłoszeń do udziału w Konkursie Filmów Krótkometrażowych upłynął 15 maja 2017 roku.

42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 18-23 września 2017 roku.