Zgłoś film na 37. Gdynia Film Festival. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

Zgłoś film na 37. Gdynia Film Festival. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

Do 29 lutego trwa nabór filmów na 37. Gdynia Film Festival. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, który odbędzie się w dniach 7-12 maja 2012.

Formularz zgłoszenia filmu do udziału w Festiwalu należy pobrać ze strony www.festiwalgdynia.pl, wypełnić komputerowo, a następnie podpisany wydruk należy odesłać pocztą na adres Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni. Do zgłoszenia należy dołączyć: 4 egzemplarze płyty DVD ze zgłaszanym filmem oraz elektroniczne wersje następujących materiałów: krótkie streszczenie, notę biograficzną reżysera, pełną czołówkę filmu oraz co najmniej trzy fotosy i jedno zdjęcie reżysera.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń znajdą Państwo w zakładce ZGŁOSZENIA FILMÓW

Zasady zgłoszeń filmów na 37. GFF. FPFF

Załącznik techniczny

Druk zgłoszenia filmu

REGULAMIN 37. GFF. FPFF