Zgłoszenia filmów na 38. Gdynia – Festiwal Filmowy

Zgłoszenia filmów na 38. Gdynia – Festiwal Filmowy

Do 31 maja trwa nabór pełnometrażowych filmów fabularnych do Konkursu
Głównego oraz Panoramy Polskiego Kina na 38. Gdynia – Festiwal Filmowy.
Filmy krótkometrażowe do Konkursu Młodego Kina można zgłaszać do 15
maja br.

38. Gdynia – Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 9-14 września 2013.

Formularz zgłoszenia filmu do udziału w Festiwalu należy pobrać ze strony www.festiwalgdynia.pl,
wypełnić komputerowo, a następnie podpisany wydruk należy odesłać
pocztą na adres Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni. Do zgłoszenia
należy dołączyć: 12 egzemplarzy płyt DVD ze zgłaszanym filmem oraz
elektroniczne wersje następujących materiałów: krótkie streszczenie,
notę biograficzną reżysera, pełną czołówkę filmu oraz co najmniej trzy
fotosy i jedno zdjęcie reżysera.

REGULAMIN Regulamin

Zasady zgłoszeń filmów Zasady zgłoszeń filmów

Załącznik techniczny Załącznik techniczny

druk zgłoszenia filmu 38. Gdynia - Festiwal Filmowy.doc Druk zgłoszenia filmu