Zmiany w Regulaminie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Zmiany w Regulaminie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Komitet Organizacyjny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dokonał zmiany w Regulaminie Festiwalu i zdecydował o połączeniu funkcji Dyrektora Festiwalu i Dyrektora Programowego. Komitet Organizacyjny powierzył tę funkcję dotychczasowemu Dyrektorowi Festiwalu Leszkowi Kopciowi.

Po wysłuchaniu prezentacji kandydatów na stanowisko Dyrektora Programowego Festiwalu, Komitet Organizacyjny wysoko ocenił przedstawione propozycje programowe i postanowił:

1. Powierzyć stanowisko Przewodniczącego Rady Programowej Festiwalu Panu Wojciechowi Marczewskiemu.

2. Zaprosić do udziału w pracach Rady Programowej Panów Michała Oleszczyka i Jana Pawlickiego.