Edyta Kaszyca

Edyta Kaszyca

Kulturoznawczyni, animatorka kultury, nauczycielka edukacji filmowej i
medialnej.
Od 2006 roku prowadzi DKF Kaczątko, jeden z najstarszych klubów w
Polsce, działający od 1957 roku przy Pałacu Młodzieży w Katowicach. W 2009 roku
zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Prelegentów Filmowych w
Zwierzyńcu. Autorka książek o kulturze muzyki bluesowej: Biała i czarna
legenda Ryszarda Riedla
i Bluestracje – kultura bluesowa na Śląsku