Eliza Subotowicz

Eliza Subotowicz

Reżyserka i scenarzystka. Jest absolwentką Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w latach 1999-2004 studiowała na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych. Ukończyła dwuletnie studium humanistyczne w European College of Liberal Arts w Berlinie. Studiowała reżyserię w szkole filmowej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Jej dyplomowy film BEN został nagrodzony w 2009 roku przez Directors Guild of America. Obecnie pracuje nad scenariuszem pełnego metrażu.