Emilia Mira Haviarová

Emilia Mira Haviarová

Urodzona w 1938 roku w Słowacji. Do 1992 roku dyrektor programowa Instytutu Kinematografii Czechosłowackiej w Pradze. Po zmianach politycznych w 1991 roku przeszła do wydziału kultury Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czechosłowacji, w latach 1992–1997 I sekretarz Ambasady Repu-bliki Czeskiej w Moskwie. Zajmowała się kulturą i edukacją. W 1997 roku przeszła na emeryturę, aktualnie jest aktywna w organizacji międzynarodowych festiwali. Jest konsultantem dyrektora generalnego Studia Filmowego Barrandov Praha w obszarze kinematografii Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu, Rosji.