Jakub Laskowski

Jakub Laskowski

Urodzony w 1989 roku. Studiował kulturoznawstwo i filozofię, a tytuł magistra uzyskał w warszawskiej ASP na Wydziale Sztuki Mediów. Warsztat reżyserski zdobył w GSF i od tego czasu stara się łączyć swoje pasje, pracując jako reżyser. Film jest dla niego złożonym dziełem zbiorowym, pozwalającym korzystać z różnych środków wyrazu. W pracy ze współtwórcami zależy mu na dialogu i wzajemnym rozwoju. Kiedy tworzy, myśli najpierw o odbiorcy. Stara się go zaskoczyć i zauroczyć. Nawet najprostszą historię postrzega jako szansę, żeby poruszyć widza.