Kasia Zawadowicz

Kasia Zawadowicz
Absolwentka prawa UG oraz Histori Mediów Audiowizualnych UNIZAR w Hiszpanii. Autorka krótkich filmów fabularnych m.in. w ramach Pomorskich Warsztatów Filmowych oraz Film Spring Open Sławomira Idziaka. Stypendystka programu UE Youth in Action w roku 2009 oraz programu Master of Arts ( NYFA, Nowy York, 2011 ). Obecnie przygotowuje kolejny projekt w ramach współpracy z szkołą filmową FH Dortmund.