Kirsten Niehuus

Dyrektor Zarządzająca – Dział Funduszy Filmowych, Medienboard Berlin-Brandenburg.
Urodziła się w Hamburgu (Niemcy). Po studiach prawniczych rozpoczęła karierę, zajmując się kwestiami związanymi z mediami i prawem autorskim. W 1991 roku zaczęła pracę w przemyśle filmowym, jako prawniczka krajowej fundacji filmowej Filmförderungsanstalt (FFA) w Berlinie. W 1995 przeniosła się do sektora prywatnego i rozpoczęła pracę, jako radca prawny Senator Film GmbH. W 1999 powróciła do FFA, obejmując posadę dyrektora wykonawczego.

W październiku 2004 została dyrektorem zarządzającym Medienboard Berlin-Brandenburg w dziale funduszy filmowych. W 2002 wybrano ją na jedną kadencję na stanowisko wicedyrektora Niemiecko-Francuskich Spotkao Filmowych (Das Deutsch-französische Filmtreffen – Les rendez-vous franco-allemands du cinéma), z którymi wciąż współpracuje.

Od 2000 do 2006 reprezentowała Niemcy w Eurimages, gdzie przez dwa lata pełniła również obowiązki wiceprezydenta. Od 2011 roku Kirsten Niehuus jest członkiem zarządu German Films, a od 2012 roku – członkiem zarządu telewizji ZDF (II programu niemieckiej telewizji publicznej). W lutym 2013 ambasador Francji, Maurice Gourdault-Montagne, odznaczył ją Orderem Sztuki i Literatury.