Nawojka Wierzbowska

Nawojka Wierzbowska

Studentka reżyserii na WRiTV UŚ w Katowicach. Poza filmem spełnia się w krótkich formach prozatorskich. Jej opowiadanie Śmierć i dziewczynka, na podstawie którego zrealizowała swój film dyplomowy Bajka na niespokojny sen, zostało nagrodzone w Konkursie Literackim „Śląski Shakespeare”. W 2018 roku otrzymała grant kulturalny miasta Gdańsk na realizację filmu animowanego Bizarium, nad którym aktualnie pracuje.