Paweł Hejbudzki

Paweł Hejbudzki
Urodzony w Toruniu, student wydziału reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej. Autor obsypanego nagrodami filmu dokumentalnego pt. „Stan Umysłu” (2006). Absolwent Inżynierii Ekologicznej na uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.