Paweł Słomkowski

Paweł Słomkowski
Pochodzi z Bydgoszczy, po studiach przeniósł się do Warszawy gdzie mieszka i pracuje.