Zasady zgłoszeń

Producentów zgłaszających filmy do konkursów 46. FPFF prosimy o zapoznanie się z zasadami zgłoszeń oraz załącznikami, objaśniającymi między innymi zobowiązania stron po zakwalifikowaniu filmu.