Strawman

Strawman

dir.

Robert Gliński

2023, 1 h 53 min

A psychological portrait of Budny, a Security Service officer who was keeping Karol Wojtyła under surveillance for twenty years. A particular bond starts to form between Budny and the bishop, unaware of his existence (they never met face to face): a one-sided, obsessive and pathological bond.

written by: Andrzej Gołda

director of photography: Adam Bajerski PSC

music: Zygmunt Konieczny

production desing: Ryszard Melliwa

costume design: Elżbieta Radke, Zuzanna Glińska

make up: Agnieszka Jońca, Monika Czyż

sound: Krzysztof Jastrząb

edited by: Krzysztof Szpetmański

casting by: Krzysztof Łączak

cast: Marianna Zydek, Mateusz Więcławek, Zuzanna Lit, Zbigniew Stryj, Adrian Brząkała

production: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

producers: Zbigniew Domagalski, Włodzimierz Niderhaus [#RAMKA]

co-produced by: Telewizja Polska, Krakowskie Biuro Festiwalowe

executive producer: Zbigniew Domagalski

production manager: Leszek Pieszko

co-financed by: Polski Instytut Sztuki Filmowej

distributed by: Telewizja Polska

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
22:15 Strawman GCF - Sala Warszawa
17:00 Strawman GCF - Sala Morskie Oko
15:00 Strawman Helios - Sala 5
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
10:00 Strawman Helios - Sala 4
17:15 Strawman Helios - Sala 6
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
16:00 Strawman Teatr Muzyczny - Duża Scena
12:15 Strawman GCF - Sala Warszawa
11:30 Strawman Helios - Sala 1
20:00 Strawman Helios - Sala 6
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
11:30 Strawman Helios - Sala 1
12:30 Strawman Helios - Sala 5
15:10 Strawman Helios - Sala 6
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
15:00 Strawman Helios - Sala 5
22:00 Strawman Helios - Sala 5
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY
13:45 Strawman GCF - Sala Warszawa
09:45 Strawman GCF - Sala Morskie Oko