The Miracle

The Miracle

dir.

Ewa Borysewicz

2024, 0 h 30 min

written by: Ewa Borysewicz
director of photography: Marcin Lesisz
music: Marzena Majcher
production design: Natalia Rejszel
costume design: Natalia Rejszel
make up: Agata Stefaniak, Kamila Siwek
sound: Michał Fojcik
edited by: Aleksandra Rosset-Żak
cast: Joanna Połeć, Bartłomiej Kotschedoff, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Bogusław Suszka
produced by: Letko
producer: Piotr Szczepanowicz
production managers: Justyna Grabowska, Daria Spychała, Maciej Dopierała, Martyna Siwińska
co-financed by: Polski Instytut Sztuki Filmowej
distributed by: Letko

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY