Bóg zapłać

Bóg zapłać

Młody seminarzysta podczas mszy otrzymuje list, z którego dowiaduje się o skutkach 

swojego niedawnego grzechu. Teraz musi zadecydować czy nadal kontynuować służbę
duchową. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników – film rozpoczyna
się fragmentem z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 9.13).

Scenariusz: Jakub Radej
Zdjęcia: Patryk Kin
Muzyka: Dariusz Radej
Montaż: Jakub Radej
Obsada: Filip Pławiak, Anna Pijanowska, Robert Kowalczyk
Opieka artystyczna: Leszek Wosiewicz
Kierownik produkcji: Katarzyna Kordecka
Produkcja: Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach
Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe