Ciemna rzeka

reż.

Sylwester Szyszko

1974, 1 godz. 42 min

Dramat społeczny. Ostatnie dni wojny na Lubelszczyźnie, pierwsze dni wolności, kształtowania się władzy ludowej na wyzwolonych terenach Polski. W wydarzenia owych dni wpisana została historia Zenka, młodego partyzanta z Batalionów Chłopskich, okaleczonego przez wojnę, wewnętrznie rozdartego. Szuka on własnego miejsca w nowej rzeczywistości, nie mogąc jednoznacznie określić na początku po czyjej jest stronie, władzy ludowej czy podziemia, w którym znalazło się sporo jego przyjaciół z partyzantki. Gdy ostatecznie deklaruje się – decyzję tę przypłacił życiem.

Legenda
Sekcje pozakonkursowe

Harmonogram repertuaru filmu

    DZIEŃ 1 – 12 WRZEŚNIA 2022   KUP
    DZIEŃ 2 – 13 WRZEŚNIA 2022 r.   KUP
    DZIEŃ 3 – 14 WRZEŚNIA 2022   KUP
    DZIEŃ 4 – 15 WRZEŚNIA 2022   KUP
    DZIEŃ 5 – 16 WRZEŚNIA 2022   KUP
    DZIEŃ 6 – 17 WRZEŚNIA 2022   KUP