Cztery pory roku

reż.

Andrzej Kondratiuk

1985,

Fabularyzowana refleksja o sensie życia, przemijaniu czasu i nieuchronności śmierci. Film bardzo osobisty, zrealizowany całkowicie ( scenariusz, reżyseria, główna rola, zdjęcia, muzyka i produkcja) przez jednego twórcę, laureata głównej nagrody na ubiegłorocznym festiwalu w Gdańsku. Andrzej Konratiuk w niecodziennej formie sportretował całą swoją rodzinę, żonę, znaną aktorkę, rodziców, brata, również reżysera filmowego, na tle wiejskiego domu, w odludnym miejscu nad brzegiem Narwi, w symbiozie z nieskażoną przyrodą, od wiosny do zimy.

Legenda
Sekcje pozakonkursowe