Gniazdo

Gniazdo

Próba rekonstrukcji histotycznej. Wiek X, dzieje dojścia do władzy ambitnego Mieszka I, jego walki o zjednoczenie plemion słowiańskich, rozszerzenie granic państwa i wprowadzenie kraju Polan do grona państw liczących się w ówczesnym świecie. Po ślubie z czeską księżniczką Dobrawą, Mieszko przyjmuje chrzest i stacza pod Cedynią zwycięską bitwę z wojskami niemieckiego margrabiego Hodona.

Legenda
Sekcje pozakonkursowe