Gniazdo

Gniazdo

reż.

Jan Rybkowski

1974, 1 godz. 38 min

Próba rekonstrukcji histotycznej. Wiek X, dzieje dojścia do władzy ambitnego Mieszka I, jego walki o zjednoczenie plemion słowiańskich, rozszerzenie granic państwa i wprowadzenie kraju Polan do grona państw liczących się w ówczesnym świecie. Po ślubie z czeską księżniczką Dobrawą, Mieszko przyjmuje chrzest i stacza pod Cedynią zwycięską bitwę z wojskami niemieckiego margrabiego Hodona.

Legenda
Sekcje pozakonkursowe

Harmonogram repertuaru filmu

    DZIEŃ 1 – 18 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 2 – 19 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 3 – 20 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 4 – 21 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 5 – 22 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 6 – 23 WRZEŚNIA 2023   KUP