Godzina za godziną

Studium obyczajowe. Kierowca bazy samochodowej, Tadeusz Kowalik, ze względu na specyfikę swej pracy prowadzi nerwowy, wyczerpujący tryb życia, ale w czasie nieustannych kursów po Polsce ma okazję zetknąć się z różnymi ludźmi, obserwować życie, przeżywać przygody i – w efekcie – zaspokajać swoje ambicje literackie. Los zetknął go ze zdegradowanym dyrektorem, Sawickim. Wspólnie przeżywają szereg perypetii, które pozwalają na bliższe poznanie się i wzajemne zrozumienie.

scenariusz: Andrzej Twerdochlib, Roman Załuski, Bohdan Ziółkowski
zdjęcia: Janusz Pawłowski
muzyka: Maciej Małecki
scenografia: Zdzisław Kielanowski
obsada: Aleksander Iwaniec, Zygmunt Malawski, Joanna Jędryka
produkcja: PRF "Zespoły Filmowe" – Zespół "Panorama"

Legenda
Sekcje pozakonkursowe