Gorączka

Gorączka

Scenariusz został oparty na motywach powstałej w roku 1910 powieści Andrzeja Struga "Dzieje jednego pocisku". Podobnie jak powieść, film ukazuje heroizm konspiratorów z Organizacji Bojowej PPS, a także dramatyczne i nierzadko tragiczne powikłania ich losów. Akcja rozgrywa się w okresie rewolucji 1905 roku na terenie Królestwa Polskiego. Losy kilku bohaterów wiąże przechodzący z rąk do rąk pocisk wyprodukowany w tajnej pracowni chemicznej. Miał on być wykorzystany przeciwko generałowi – gubernatorowi, ale na skutek nieprzewidzianych okoliczności, do wykonania zamachu nie doszło. Kolejnym jego posiadaczom przynosi nieszczęścia, a nawet śmierć. Odtwarzająca w tym filmie główną rolę kobiecą Barbara Grabowska uzyskała za swą kreację (na festiwalu w Berlinie Zach.- 1981 rok) – nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia.

scenariusz: Krzysztof Teodor Toeplitz(wg powieści Andrzeja Struga "Dzieje jednego pocisku")
zdjęcia: Jacek Petrycki
muzyka: Jan Kanty Pawluśkiewicz
scenografia: Andrzej Przedworski
obsada: Barbara Grabowska(Kama), Adam Ferency(Kiełza), Bogusław Linda(Gryziak), Olgierd Łukaszewicz(Leon), Tomasz Międzik(Kamil), Aleksiej Awdiejew(adiutant), Witold Grotowicz(lokaj), Tadeusz Huk(chemik), Michał Juszczakiewicz(Blondynek), Krzysztof Kiersznowski(bojowiec), Marian Łącz(wuj), Paweł Nowisz(Wartki), Ryszard Sobolewski(gubernator), Michał Tarkowski(lekarz), Krzysztof Zaleski(Czarny), Zbigniew Zapasiewicz, Zbigniew Bielski, Maciej Borniński, Zbigniew Kosowski, Krzysztof Stachowski, Grażyna Dyląg, Ireneusz Karomon
produkcja: PRF "Zespoły Filmowe" – Zespół "X"

Legenda
Sekcje pozakonkursowe