Gorączka

Gorączka

reż.

Agnieszka Holland

1981, 1 godz. 56 min

Scenariusz został oparty na motywach powstałej w roku 1910 powieści Andrzeja Struga "Dzieje jednego pocisku". Podobnie jak powieść, film ukazuje heroizm konspiratorów z Organizacji Bojowej PPS, a także dramatyczne i nierzadko tragiczne powikłania ich losów. Akcja rozgrywa się w okresie rewolucji 1905 roku na terenie Królestwa Polskiego. Losy kilku bohaterów wiąże przechodzący z rąk do rąk pocisk wyprodukowany w tajnej pracowni chemicznej. Miał on być wykorzystany przeciwko generałowi – gubernatorowi, ale na skutek nieprzewidzianych okoliczności, do wykonania zamachu nie doszło. Kolejnym jego posiadaczom przynosi nieszczęścia, a nawet śmierć. Odtwarzająca w tym filmie główną rolę kobiecą Barbara Grabowska uzyskała za swą kreację (na festiwalu w Berlinie Zach.- 1981 rok) – nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia.

Legenda
Sekcje pozakonkursowe