Hip Hip & Hurra

Hip Hip & Hurra

Najnowsze produkcje animowane polskich studiów filmowych.

Kategoria wiekowa: przedszkole – pierwsza klasa

Studio Miniatur Filmowych (Warszawa)

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe