Historia o braku samochodu

Na początku jest głośno, potem cicho. Film o dziwnej rodzinie.

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Sekcje pozakonkursowe