Kino

Kino

Bezdomny Paweł znajduje na wysypisku śmieci stary projektor. Naprawia go i organizuje kino w noclegowni dla bezdomnych. Na pokaz zaprasza ukochaną z przeszłości. Tuż przed premierą projektor znika…

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe