Kozucha Kłamczucha

Kozucha Kłamczucha

Najnowsze produkcje animowane polskich studiów filmowych. 

Kategoria wiekowa: przedszkole, pierwsza klasa. 

TV Studio Filmów Animowanych (Poznań).

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe