Ławeczka

Ławeczka

Piotr, handlarz samochodami sprowadzanymi z Niemiec i Kasia, bufetowa, spotykają się na ławeczce na nabrzeżu. Za sobą mają statek wycieczkowy kursujący po Odrze, którym zaraz popłyną. Ona jest szukającą miłości kobietą, on – notorycznym uwodzicielem.
Bohaterowie miotają się pomiędzy pragnieniem miłości a obawą przed uczuciem, potrzebą bliskości drugiej osoby i nieumiejętnością porozumienia się, dążeniem do uczuciowej stabilizacji i ciągłą chęcią uwodzenia.

scenariusz: Robert Mąka, Maciej Żak(wg sztuki Aleksandra Gelmana)
zdjęcia: Grzegorz Kuczeriszka
muzyka: Mikołajczak „Miki” Piotr
scenografia: Andrzej Haliński, Małgorzata Ostrowska
kostiumy: Barbara Łagowska
montaż: Waldek Więcek
dźwięk: Aleksander Musiałowski, Stefan Chomnicki, Maria Chilarecka
obsada: Jolanta Fraszyńska(Kasia), Artur Żmijewski(Piotr), Katarzyna Sadowska(Andżelika), Artur Pontek(Rudy), Sylwester Maciejewski(kapitan)
kierownik produkcji: Jacek Lipski
produkcja: Pleograf
koprodukcja: Agencja Produkcji Filmowej, Kino Świat International, TPS Studio Filmowe
producent wykonawczy: Pleograf
producent: Jacek Lipski, Tomasz Karczewski, Marcin Korneluk
dystrybucja: Kino Świat International
sprzedaż światowa: Kino Świat International

Legenda
Konkurs Główny
Sekcje pozakonkursowe