Luna

reż.

Cyrk Shuty

2005, 1 godz. 7 min

Czterech mężczyzn jedzie samochodem przez opustoszałe rejony Podkarpacia. Zdążają przed siebie, w bliżej nieznanym celu, a rzeczywistość, która ich otacza, szybko zaczyna przybierać kształt prześladujących ich, niepokojących wizji. Co jest senną marą a co prawdą?
Nic w filmie nie jest powiedziane wprost, to widz ma za zadanie uporządkować fabułę w pewną całość.

Legenda
Konkurs Główny
Sekcje pozakonkursowe