Przedszkolaki

Przedszkolaki

Najnowsze produkcje animowane polskich studiów filmowych. 

Kategoria wiekowa: przedszkole, pierwsza klasa

J&P Studio Grafiki Filmowej i FUMI Studio

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe