Reset

Reset

Historia robota, który poprzez wykonywanie codziennie tych samych czynności zatraca poczucie czasu. Jedynym punktem odniesienia jest dla niego mała roślina, którą hoduje i codziennie dogląda. Film animowany.

Produkcja: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dystrybucja: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Czas projekcji: 10’04” min.

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe