Rodzina

"Starałem się prześledzić jakimi drogami przebiega proces przekształcania wsi, jak dochodzi do rozpadu tradycyjnej rodziny chłopskiej, jak wysoką nieraz cenę – w skali indywidualnego życia – płaci się za przyspieszony rozwój rolnictwa, który jest cywilizacyjną koniecznością – wyznawał reżyser. – Próbuję rozwinąć metodę, którą dośc nieśmiało zaproponowałem w pierwszym filmie. Zrezygnowałem z inscenizacji, uwierzyłem w dokumentalną metodę, w możliwość zbudowania filmu z drobnych obserwacji rzeczywistości, zwyczajnej, pospolitej".
Zaproponowana w "Kochajmy się" formuła szeroko pojętego autentyzmu (twórca ujawnia i utrwala rzeczywiste wydarzenia, autentyczne problemy przedstawione przez "grających" samych siebie, prawdziwych ludzi) została w "Rodzinie" doprowadzona dalej. Czy już do swego kresu?…

scenariusz: Krzysztof Wojciechowski
zdjęcia: Jacek Mierosławski
muzyka: nagrania zespołu muzycznego i chóru Spółdzielni "Nowy Świat" pod
obsada: mieszkańcy i pracownicy Spółdzielni "Nowy Swiat"(rodziny: Królików, Glapów, Kulasów, Pietrzaków)
kierownik produkcji: Halina Kawecka, Ryszard Jasionowski
produkcja: PRF "Zespoły Filmowe" – Zespół "Profil"

Legenda
Sekcje pozakonkursowe