Stadium

Stadium – możliwa do wyodrębnienia część jakiegoś procesu, faza rozwoju, stan przejściowy czegoś…

scenariusz: Marek Cichy
zdjęcia: Michał Gutowski, Marcin Czajkowski
muzyka: Agnieszka Sroczyńska
scenografia: Ewa Martynkien, Katarzyna Saniewska
montaż: Michał Gutowski
dźwięk: Justyna Musialska
obsada: Michał Kempisty, Anna Adamczyk

Legenda
Konkurs Główny
Sekcje pozakonkursowe