Stadium

reż.

Marek Cichy

2005, 0 godz. 9 min

Stadium – możliwa do wyodrębnienia część jakiegoś procesu, faza rozwoju, stan przejściowy czegoś…

Legenda
Konkurs Główny
Sekcje pozakonkursowe