Stara Baśń. Kiedy słońce było bogiem

Stara Baśń. Kiedy słońce było bogiem

reż.

Jerzy Hoffman

2003, 1 godz. 47 min

Film o zbrodni i karze, miłości i zazdrości, o życiu i obyczajach Prasłowian. A także o początkach polskiej państwowości.
Akcja rozgrywa się w IX wieku, sto lat przed przyjęciem chrztu przez Polskę. W nadgoplańskim kraju krwawe rządy sprawuje książę Popiel. Jego zbrodnie wywołują bunt kmieci. Ziemek, młody myśliwy i wojownik, zakochany w Dziwie, córce kmiecia Wisza, nie chce pogodzić się z wolą ojca dziewczyny, który przeznaczył ją bogom i oddał do chramu Świętowita. Postanawia walczyć o ukochaną. Ziemek spotyka Piastuna, byłego dowódcę zbrojnych księcia Popiela, i wraz z innymi kmieciami podejmuje walkę przeciwko krwawemu władcy.

Legenda
Konkurs Główny
Sekcje pozakonkursowe

Harmonogram repertuaru filmu

    DZIEŃ 1 – 18 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 2 – 19 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 3 – 20 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 4 – 21 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 5 – 22 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 6 – 23 WRZEŚNIA 2023   KUP