Staś spóźnialski

Staś spóźnialski

reż.

Janusz Nasfeter

1952, 0 godz. 24 min

„Staś Spóźnialski” to, jak tytuł wskazuje, opowieść o kłopotach wrażliwego chłopca borykającego się z problemem punktualności. Przezwany przez kolegów szkolnych „przodownikiem spóźniania” musi stawić czoło swoim słabościom. Film o charakterze dydaktycznym kładzie duży nacisk na pozytywną przemianę bohatera, którego perypetie mają być przestrogą dla najmłodszych widzów.

Scenariusz: Helena Duninówna
Zdjęcia: Antoni Wawrzyniak

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe