Szewc Kopytko i Kaczor Kwak

Szewc Kopytko i Kaczor Kwak

Najnowsze produkcje animowane polskich studiów filmowych.

Kategoria wiekowa: przedszkole – pierwsza klasa

TV Studio Filmów Animowanych (Poznań)

 
Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe