Tren na śmierć cenzora

reż.

Krzysztof Magowski

1992, 2 godz. 0 min

Czym była instytucja cenzury, czym w ogóle było to zjawisko, potocznie nazywane cenzurą? Jak dzisiaj, dwa lata po instytucjonalnym rozwiązaniu tego urzędu wspominają istnienie cenzury wybitni, polscy reżyserzy? W filmie przytaczane są przykłady ingerencji przy konkretnych tytułach, jest też mowa o konsekwencjach, jakie istnienie cenzury wywołało.

Legenda
Sekcje pozakonkursowe