Warszawa – pejzaż z Singerem

reż.

Henryka Dobosz, Adam Kinaszewski

2003,

7-częściowy filmowy cykl dokumentalno-fabularyzowany (1. Ojczyzna jidysz, 2. Powrót na Krochmalną, 3. Między miłością a nienawiścią, 4. W oparach ideologii, 5. Naród Księgi, 6. Miłość i literatura, 7. Utracone dziedzictwo) Fabularyzowany dokument. Na tle biografii pisarza Izaaka Bashevisa Singera – panoramiczny obraz skomplikowanej historii stosunków polsko-żydowskich. Cykl ma charakter filmowego eseju z udziałem Narratora-Pisarza w inscenizowanych krótkich fragmentach prozy Singera. Narrator filmowany jest w naturalnych wnętrzach i pejzażach warszawskich ulic. Inne materiały to archiwalia – przedwojenne filmy fabularne i dokumentalne, fotografie, relacje ze współczesnych wydarzeń, wystąpienia świadków i ekspertów, muzyka klezmerska i synagogalna. Izaak Bashevis Singer (1904-1991), laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1978, urodzony w Polsce, w Leoncinie, przez 20 lat związany z Warszawą, do końca życia uważający się za warszawianina, po wyjeździe w 1935 do Ameryki nigdy nie odwiedził Polski. Tymczasem w swojej twórczości z Polską się nie rozstaje: wszyscy jego bohaterowie mieszkają tutaj albo stąd pochodzą. Dokładnie pamięta nazwy nawet najmniejszych polsko-żydowskich miasteczek i wszystkich ulic warszawskiej dzielnicy żydowskiej.

Legenda
Sekcje pozakonkursowe

Harmonogram repertuaru filmu

    DZIEŃ 1 – 18 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 2 – 19 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 3 – 20 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 4 – 21 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 5 – 22 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 6 – 23 WRZEŚNIA 2023   KUP