WFO. Filmy przyrodnicze

reż.

Włodzimierz Puchalski

1950, 1 godz. 24 min

Wytwórnia Filmów Oświatowych Pełni swą misję nieprzerwanie od lat czterdziestych XX wieku, niezmiennie pod tym samym adresem przy ulicy Kilińskiego 210 w Łodzi. Jej dorobek to 4500 filmów o różnorodnej tematyce, zrealizowanych przez kilka pokoleń polskich twórców.

W „Oświatówce” rozpoczynali swoją karierę wybitni twórcy polskiego filmu m.in.: Wojciech Jerzy Has, Janusz Nasfeter, Krzysztof Zanussi, Zbigniew Rybczyński, Krzysztof Ptak, Jerzy Zieliński, Juliusz Machulski, Jacek Bławut, Marek Koterski i Maciej Drygas (laureat Europejskiej Nagrody Filmowej FELIX za film „Usłyszcie mój krzyk” – wyprodukowany w WFO).

Muzykę do powstających w Wytwórni filmów komponowali m.in.: Krzysztof Komeda, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar, Jan A.P. Kaczmarek. Wiele tytułów zaliczanych jest dziś do klasyki filmu polskiego – obrazy wyprodukowane w Wytwórni zdobyły ponad 1200 nagród na krajowych i zagranicznych festiwalach filmowych.

Z okazji jubileuszu WFO zapraszamy na jedyny pokaz wybranych filmów Włodzimierza Puchalskiego, prekursora polskiego filmu przyrodniczego, w 110-lecie jego urodzin.

Wykluwanie się i rozwój piskląt (1948), 16

Wiosna odgrywa w życiu ptaków rolę najważniejszą, jest bowiem okresem ich godów i lęgów. Od światu do nocy rozbrzmiewa ich pieśń. Skrzydlaci mieszkańcy naszych pół, łąk i lasów łączą się w pary, by w gęstwinie zarośli zakładać gniazda.

Łabędzie jezioro (1957), 14’

Jak rozrzucone ręką szczodrego siewcy, gęsto tkwią w mazurskich lasach rozłożyste jeziora. (…) Tutaj, niedaleko wielkiego jeziora Śniardwy, znajduje się inne, dużo mnisze jezioro, Łukniany. Ono będzie miejscem opowieści, opowieści o łabędzimi jeziorze.

Wśród gór i dolin Arktyki (1958), 10’
Film ukazuje flora i faunę Arktyki. Jeden z pięciu filmów, będących plonem pierwszej dwuetapowej (1957, 1958) polarnej wyprawy Włodzimierza Puchalskiego, poświęconych faunie i florze podbiegunowej. Obrazy te w pełni podporządkowują się konstrukcji klasycznego filmu przyrodniczego, w którym obserwacja trudnodostępnych zjawisk przyrody jest podstawowym atutem atrakcyjności.

Zima w lesie
(1966), 10’
Ślady zwierząt na śniegowej pokrywie wskazują, że mimo pokrycia całego lasu śniegiem i skucia lodem przyroda żyje i szuka pożywienia. Kuropatwy i bażanty zaskoczone śniegiem bezskutecznie rozglądają się za pokarmem, przemarznięty i wygłodzony zając nie ma siły uciekać. Podczas zimy człowiek troskliwie opiekuje się wygłodzoną zwierzyną leśną. Ekipa filmowa dokumentuje, w jaki sposób człowiek przychodzi z pomocą zwierzętom podczas tej trudnej dla nich pory roku.

Puszcza Białowieska (1964 r.), 16’

Film przyrodniczy o tytułowej puszczy zrealizowany przez jednego z najwybitniejszych polskich autorów fotografii i filmów o tematyce przyrodniczej. Przedstawia historię i dzień dzisiejszy największej polskiej puszczy. Na zdjęciach ukazana została zróżnicowana przyroda białowieskich borów z żubrem, jej królem, na czele. Film Włodzimierza Puchalskiego nagrodzono w 1964 r. Srebrnym Lajkonikiem na festiwalu w Krakowie.

Wśród łąk i wód (1974), 18’
Film dokumentuje jeden cykl wegetacyjny zwierząt żyjących w rozlewiskach Narwi. Autor rejestruje ich życie i zwyczaje.

łączny czas projekcji: 84 minuty


Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Filmów Krótkometrażowych
Sekcje pozakonkursowe

Harmonogram repertuaru filmu

    DZIEŃ 1 – 18 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 2 – 19 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 3 – 20 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 4 – 21 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 5 – 22 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 6 – 23 WRZEŚNIA 2023   KUP