Agnieszka Odorowicz, Vladek Juszkiewicz, fot Gumiński