Jan Kidawa-Bloński, Włodzimierz Niderhaus, fot Gumiński